LORAN

LORAN (radionavigační systém dalekého dosahu) je letecký odborný výraz, ktorý označuje sofistikovaný systém radionavigácie. Systém LORAN je navržený na poskytovanie presného určovania polohy lietadla pomocou rádiových signálov. Hlavným cieľom LORANu je umožniť pilotom určiť ich presnú polohu v širokom okolí, aj keď sa nachádzajú na veľkých diaľkach od vysielača signálov.

LORAN sa stal kľúčovým nástrojom v leteckých operáciách, najmä pri dlhých letoch a transatlantických cestách, kde je presné určovanie polohy kritické pre bezpečnosť a navigáciu. Tento systém umožňuje pilotom presne sledovať ich polohu a zabezpečiť, aby ich let prebiehal bezpečne a efektívne.

Pri radiotelefonických komunikáciách je skratka alebo výraz LORAN vyslovený ako mluvené slovo, aby sa predišlo akýmkoľvek nedorozumeniam alebo chybám v komunikácii. Piloti a letecký personál musia byť oboznámení s používaním tejto skratky a pochopiť jej význam v leteckej komunikácii.

V leteckom priemysle je systém LORAN považovaný za dôležitý nástroj na podporu presného určovania polohy lietadla, a tým prispieva k celkovej bezpečnosti leteckých operácií. Jeho spoľahlivosť a presnosť robia z tohto systému dôležitý prvk v moderných leteckých navigačných systémoch.

LORAN (radionavigační systém dalekého dosahu) – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – LORAN (long range air navigation system)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥