Skrytý

Letecký Odborný Výraz: Occulting (světlo)

Skrytý je termín používaný v leteckom a námorníckom prostredí na popis svetla, ktoré pravidelne mení svoju intenzitu alebo je zakryté na určitý časový interval. V praxi to znamená, že svetlo bliká, zhasína alebo je zakryté na určité obdobie, aby poskytlo špecifické svetelné signály pre navigáciu alebo komunikáciu.

Tento typ svetla je často používaný na majácoch, majákoch alebo iných svetelných navigačných pomôckach v leteckej a námornej doprave. Rôzne kombinácie svetelných vzorov, vrátane skrytých svetelných signálov, poskytujú pilotom a námorníkom dôležité informácie o ich polohách, smeroch a vzdialenostiach od týchto svetelných bodov.

Skrytý svetelný vzor môže mať rôzne časové intervaly, v ktorých svetlo zhasína alebo je zakryté, a tieto intervaly môžu byť špecifikované medzinárodnými leteckými a námornými organizáciami. Tieto štandardizované svetelné vzory sú kľúčové pre bezpečnú navigáciu a zabezpečujú, že piloti a námorníci môžu jednoznačne identifikovať svetelné bodky a orientovať sa v ich okolí, čo je nevyhnutné pre bezpečný let alebo plavbu, najmä za zhoršených meteorologických podmienok.

Skryté svetlá majú rôzne aplikácie v leteckej a námornej navigácii. Mohú označovať pristávacie dráhy na letiskách, približovacie svetlá pre pristávajúce lietadlá, pobrežné majáky alebo iné dôležité body záujmu pre pilotov a námorníkov. Ich správne poznanie a interpretácia je nevyhnutná pre bezpečný a efektívny pohyb lietadiel a lodí v rôznych častiach sveta.

Skrytý (světlo) – Occulting (light)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥