ASHTAM

Letecký Odborný Výraz: ASHTAM

ASHTAM predstavuje zvláštnu sériu NOTAM (Notice to Airmen) oznamujúcu špecifickým spôsobom zmeny v činnosti sopky, sopečné erupcie a/alebo oblak vulkanického popola, ktoré majú význam pre leteckú prevádzku.

NOTAM (Oznam pre letcov) s označením ASHTAM majú kľúčový význam pre bezpečnosť leteckej dopravy, pretože poskytujú informácie o aktívnej vulkanickej činnosti a prítomnosti vulkanického popola vo vzduchu. Tieto informácie sú dôležité pre pilotov a letecké spoločnosti, ktoré musia byť informované o potenciálne nebezpečných situáciách v ovzduší.

ASHTAM NOTAM obsahujú špecifický formát, ktorý umožňuje jasné a presné oznamovanie zmien v činnosti sopky. Tieto oznamy môžu obsahovať informácie o výbuchoch sopky, erupčných oblakoch a rozptylovej trajektórii vulkanického popola. Taktiež môžu poskytovať aktuálne informácie o výške oblaku vulkanického popola, čo je nevyhnutné pre bezpečné plánovanie letov a navigáciu vo vzdušnom priestore.

Pre leteckých profesionálov je dôležité sledovať ASHTAM NOTAM, aby mohli prijať primerané opatrenia na minimalizáciu rizík spojených s vulkanickou aktivitou. Tieto oznamy zabezpečujú, že piloti a letecké spoločnosti majú prístup k najnovším a najspoľahlivejším informáciám o vulkanických podmienkach, čím prispievajú k bezpečnosti a efektívnosti leteckej prevádzky.

NOTAM zvláštní série oznamující stanovenou formou provozně význačné změny vulkanické aktivity, vulkanické erupce a/nebo oblaku tvořeného vulkanickým popelem. – Special series of NOTAM notifying, by means of a specific format, change in activity of a volcano, a volcanic eruption and/or volcanic ash cloud that is of significance to aircraft operations

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥