Február

Letecký Odborný Výraz: Február

Február je druhý mesiac v kalendári, nasledujúci po mesiaci január a predchádzajúci mesiacu marec. V leteckom prostredí je každý mesiac označovaný špecifickou skratkou na jednoduchšiu identifikáciu a komunikáciu. Pre február je používaná skratka FEB.

Táto skratka je súčasťou systému skratiek a kódov, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú a efektívnu leteckú prevádzku. Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) definovala štandardné skratky pre mesiace a iné letecké pojmy, ktoré sa používajú vo všetkých leteckých dokumentoch a komunikácii.

Február je výnimočným mesiacom nielen svojím krátkym počtom dní, ale aj tým, že môže byť prestupný alebo neprestupný. Prestupný rok má vo februári 29 dní namiesto obvyklých 28 dní. Tento dodatočný deň je zavedený na zachovanie synchronizácie kalendára so slnečnými ročnými obdobiami.

Pre leteckých profesionálov je dôležité poznať a správne používať tieto skratky, aby zabezpečili jasnú a presnú komunikáciu. Používanie stanovených skratiek prispieva k eliminácii možných nedorozumení a zlepšuje bezpečnosť a efektívnosť leteckých operácií.

Únor – February

February má skratku FEB. FEB (February) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥