Asfalt

Letecký Odborný Výraz: Asfalt

Termín asfalt v leteckom kontexte označuje povrch dráhy na letisku, ktorý je zhotovený z asfaltového betónu alebo asfaltu. Asfaltový povrch je jedným z typov povrchov na letiskách, ktorý sa používa na pristávacie a vzletové dráhy, ako aj na iné časti letiska, kde sa pohybujú lietadlá.

Asfalt je populárnym materiálom na letiskách kvôli svojej odolnosti voči zaťaženiu, schopnosti odolávať počasiu a dlhej životnosti. Asfaltové pristávacie a vzletové dráhy majú špeciálne štruktúry, ktoré zabezpečujú dostatočnú odolnosť voči tlaku a zároveň umožňujú bezpečné pristátie a vzlet lietadiel.

V leteckom jazyku sa termín asfalt skracuje na skratku ASPH. Skratky a kódy, ako je ASPH, sú dôležité na dekódovanie a kódovanie leteckých dokumentov. Tieto kódy sú súčasťou medzinárodných štandardov, ktoré sú stanovené organizáciami ako Medzinárodná organizácia civilnej leteckej dopravy (ICAO) a slúžia na jednotné označovanie rôznych prvkov a pojmov v leteckom priemysle.

Asfaltový povrch je dôležitou súčasťou infraštruktúry letiska a zabezpečuje bezpečné operácie lietadiel. Pri výstavbe, údržbe a opravách asfaltových plôch sa berie do úvahy mnoho faktorov vrátane zaťaženia, poveternostných podmienok a bezpečnosti, aby sa zabezpečilo bezproblémové fungovanie letiska a bezpečnosť cestujúcich a posádky.

Asfalt – Asphalt

Asphalt má skratku ASPH. ASPH (Asphalt) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥