Naviaty

Letecký Odborný Výraz: Zvířený

V leteckom kontexte sa termín zvířený (blowing) používa na označenie meteorologických podmienok, ktoré zahŕňajú pohyb prachu, piesku alebo snehu vo vzduchu v dôsledku vetra. Tieto podmienky môžu mať významný vplyv na leteckú prevádzku, najmä pri štarte a pristávaní lietadiel.

Podľa medzinárodných leteckých štandardov sa termín zvířený nasledovaný skratkami DU (prach), SA (piesok) alebo SN (sneh) skracuje na označenie konkrétnych podmienok. Napríklad zvířený DU znamená, že vo vzduchu je veľa prachu v dôsledku silného vetra. Podobne zvířený SA označuje situáciu, kde je vo vzduchu veľa piesku, a zvířený SN znamená, že je vo vzduchu veľa snehu unášaného vetrom.

Pre pilotov je dôležité mať informácie o podmienkach zvířenia, pretože môžu ovplyvniť viditeľnosť, stabilitu lietadla a celkovú bezpečnosť letu. Lietadlá môžu byť ovplyvnené turbulentnosťou spôsobenou pohybom častíc vo vzduchu, čo môže viesť k náročným podmienkam pre pilotovanie.

Zvířené podmienky sú dôležitým aspektom meteorologickej informácie, ktorú piloti sledujú pred každým leteckým manévrom. Správne pochopenie a interpretácia týchto podmienok pomáhajú pilotom robiť informované rozhodnutia a zabezpečiť bezpečné operácie v rôznych leteckých situáciách.

Zvířený (následuje DU=prach, SA=písek, SN=sníh) – Blowing (followed by DU=dust, SA=sand or SN=snow)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥