Každý

Termín každý je v leteckom priemysle kľúčovým pojmom, ktorý sa často využíva na označenie všeobecného pravidla alebo štandardu, ktorý platí pre všetky situácie, okolnosti alebo prípady. V leteckom kontexte znamená, že daná požiadavka, pravidlo alebo norma sa vzťahuje na všetky lety, lietadlá alebo posádky, bez ohľadu na ich špecifické charakteristiky alebo podmienky letu.

Pojem every je dôležitý pre zabezpečenie jednotnosti a konzistencie v leteckých operáciách. V leteckom priemysle je kritické mať jednotné pravidlá a štandardy, ktoré sa vzťahujú na všetky lietadlá a letecké operácie. Týmto spôsobom sa zabezpečuje bezpečnosť, spoľahlivosť a efektívnosť letectva.

V leteckých dokumentoch a komunikácii je pojem every štandardizovaný pomocou skratky EV. Táto skratka sa používa na jasné označenie všeobecných pravidiel alebo noriem, ktoré platia pre všetky prípady a súčasti leteckých operácií. Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) stanovuje tieto štandardy a skratky v dokumente 8400, ktorý obsahuje kódy a skratky potrebné na dekódovanie a kódovanie informácií v leteckých komunikáciách.

Každý – Every

Every má skratku EV. EV (Every) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥