Bez

V leteckom prostredí je termín bez dôležitým pojmom, ktorý sa často používa v rôznych situáciách a kontextoch. Výraz without znamená, že niečo chýba alebo je neprítomné, a môže sa vzťahovať na rôzne aspekty letu, bezpečnosti alebo technických špecifikácií v leteckom priemysle.

V kontexte leteckej bezpečnosti môže pojem without znamenať absenciu určitého vybavenia alebo funkcionality na palube lietadla. Napríklad, lietadlo môže letieť without určitými bezpečnostnými systémami, čo znamená, že tieto systémy nie sú k dispozícii alebo nie sú aktivované počas letu. Táto informácia je kritická pre posádku, aby mohla prijať príslušné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti letu.

Okrem toho, v leteckom jazyku sa používa pojem without aj v súvislosti s obmedzením alebo absenciou určitých požiadaviek alebo pravidiel. Napríklad, letisko môže byť uzatvorené pre pristátie lietadiel without určitých navigačných systémov, čo znamená, že lietadlá bez týchto systémov nemôžu pristáť na danom letisku.

V dokumentoch, ktoré sa týkajú medzinárodných leteckých noriem a postupov, je pojem without štandardizovaný pomocou skratky WO. Táto skratka sa používa na jednoznačné označenie situácií, kde je niečo bez alebo neprítomné, a je súčasťou medzinárodných kódov a skratiek, ktoré sú stanovené podľa smerníc Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO). Tieto kódy a skratky sú nevyhnutné pre efektívnu a jednotnú komunikáciu v leteckom priemysle na celom svete.

Bez – Without

Without má skratku WO. WO (Without) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥