Chýbajúce …

Chýbajúce. (označenie vysielania) je termín v leteckom odbore, ktorý označuje situáciu, keď určitý signál alebo vysielanie nie je úplné alebo nie je prijateľné. Tento termín sa často používa v Automatických leteckých systémoch (AFS) ako procedurálny signál na označenie chýbajúcich alebo neúplných prenosových identifikácií.

V kontexte leteckých komunikácií je dôležité mať presné a úplné prenosy, aby sa zabezpečila bezpečnosť a efektívnosť letu. Avšak v prípade, že nejaký signál alebo vysielanie nie je úplné, korektné alebo jasné, používa sa označenie Chýbajúce. na označenie tohto problému.

V AFS, ktorý je súčasťou leteckých systémov, je táto procedurálna signalizácia dôležitá pre komunikáciu medzi leteckými posádkami a kontrolórom letu. Ak letecká posádka prijme signál s označením Chýbajúce., je dôležité podniknúť nevyhnutné kroky na zabezpečenie, že sa chyba odstráni a komunikácia bude pokračovať bez problémov.

V praxi znamená označenie Chýbajúce. to, že existuje nesprávna alebo neúplná identifikácia v signáloch, ktoré sa vysiela alebo prijímajú v leteckých systémoch. Kontrolóri letu a letecké posádky majú povinnosť podniknúť okamžité kroky na vyriešenie tohto problému, aby sa zabezpečila presná a bezpečná komunikácia medzi leteckými zariadeniami.

Chybějící… (označení vysílání) (používá se v AFS jako procedurální signál) – Missing… (transmission identification) (to be used in AFS as a procedure signal)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥