Stand by

Stand by je letecký odborný výraz, ktorý je označovaný skratkou SDBY. Táto skratka (Stand by) je súčasťou rozsiahlej siete štandardizovaných skratiek a kódov, ktoré sa používajú v leteckom priemysle na dekódovanie a kódovanie leteckých dokumentov. Tieto kódy sú v úplnom súlade s medzinárodnými normami stanovenými organizáciou ICAO (International Civil Aviation Organization) v Dokumente 8400, ktorý sa zaoberá skratkami a kódmi používanými v leteckej komunikácii.

Vo vzdušnej doprave má výraz Stand by špecifický význam a používa sa v rôznych situáciách. Jedným z hlavných kontextov, v ktorom sa tento výraz používa, je v riadení letov na letisku. Keď je lietadlo pripravené na odlet alebo pristátie, môže byť posádka požiadaná, aby bola Stand by. To znamená, že sú pripravení reagovať okamžite, ale ešte nie sú plne v pohotovosti na odchod alebo prílet. Táto pozícia je medzi aktívnym pohybom a úplným mierou, čo umožňuje pružnosť v riadení leteckých operácií.

Stand by je tiež používaný v rádiokomunikačných situáciách, kde môže znamenať, že zariadenie alebo osoba je v pohotovosti na príjem alebo odoslanie správy, ale ešte nečaká aktívne na signál alebo pokyn. V takýchto prípadoch zabezpečuje výraz Stand by efektívnu prípravu na komunikáciu bez neustáleho monitorovania vysielačky alebo rádiokanála.

Bezpečnosť a účinnosť v leteckej doprave závisí od jasnej a presnej komunikácie. Stand by (SDBY) a ďalšie štandardizované skratky zabezpečujú, že všetci zúčastnení, vrátane pilotov, riadiacich veží a dispečerov, rozumejú jednoznačne a rýchlo. Týmto spôsobom sa minimalizuje riziko nedorozumenia a umožňuje bezproblémový priebeh leteckých operácií.

Stand by má skratku SDBY. SDBY (Stand by) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *