Čas účinnej ochrany

Čas účinnej ochrany, známy aj ako holdover time, je kritický letecký parameter, ktorý označuje vypočítaný čas, počas ktorého protinámrazová kvapalina použitá na ošetrenie povrchu lietadla …

Vzletová plocha

Vzletová plocha je v leteckých termínoch definovaná ako časť plochy letiska, ktorú úrad, pod jehož jurisdikciou letisko spadá, vyhodnotil ako vhodnú pre normálny rozbeh pri …

Štát projekcie

Štát projekcie (State of Design) je letecký odborný termín, ktorý označuje štát, pod jehož jurisdikci spadá organizácia zodpovedná za Typový návrh (Type Design) leteckých prostriedkov. …

RVR

Dráhová dohľadnosť (Runway Visual Range – RVR) je kritickým parametrom v leteckej navigácii, ktorý poskytuje informácie o viditeľnosti na pristávacej dráhe pre pilotov počas pristátia. …

Príletovej trate

Príletové trasy sú dôležitým aspektom leteckej navigácie, ktorý sa týka fázy letu, keď lietadlo pristupuje k cieľovému letisku. Tieto trasy sú súčasťou prístrojového pristupového postupu, …

Visibility

Výraz visibility sa v leteckej terminológii používa na označenie viditeľnosti, teda vzdialenosti, na ktorú je možné vidieť v aktuálnych poveternostných podmienkach. Je to kľúčový parameter …

Stratiform

Termín stratiform je letecký výraz, ktorý označuje typ oblačnosti, ktorý sa vyznačuje rovnomerným a rozsiahlym rozložením oblakov na oblohe. Stratiformné oblaky majú tendenciu tvoriť homogénne …

Sky clear

Termín sky clear je leteckým výrazom, ktorý označuje atmosférické podmienky, pri ktorých je nebo vo výškach nad povrchom úplne čisté, bez akýchkoľvek viditeľných oblakov alebo …

Operations

Operácie (OPS) sú kľúčovým aspektom leteckého priemyslu, zahŕňajúcim široké spektrum činností, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečný, efektívny a spoľahlivý prevádzkový proces. V leteckom kontexte zahŕňajú …

Kilopascal

Kilopascal (KPA) je jednotka merania tlaku, ktorá sa používa v mnohých odvetviach, vrátane leteckého priemyslu. Tlak je sila pôsobiaca na jednotkovú plochu a jeho meranie …

Hurricane

Hurikán je extrémny meteorologický jav, ktorý predstavuje veľmi silný a intenzívny tropický cyklón alebo tropickú búrku. Tieto prírodné udalosti sú charakterizované vysokými rýchlosťami vetra, silnými …

Emergency

Emergency je v leteckom kontexte termín, ktorý označuje mimoriadnu situáciu alebo stav naliehavosti, ktorý vyžaduje okamžitú pozornosť a reakciu. V prípade letectva môže ísť o …

Cumuliform

Cumuliform je termín v leteckom jazyku, ktorý označuje typ oblaku s charakteristickým kumuliformným tvarom. Tieto oblaky majú hrboľatú štruktúru a sú často spojené s konvektívnymi …

Cloud top

Cloud top je termín v leteckom jazyku, ktorý označuje vrchol oblaku alebo najvyššiu hranicu oblaku v atmosfére. Táto hranica je určená nadmořskou výškou, na ktorej …

Air-report

Air-report je výraz z anglického leteckého žargónu, ktorý znamená letecká správa. V leteckom kontexte predstavuje Air-report hlásenie, ktoré poskytuje pilot alebo člen posádky letadla. Tieto …

Zameriavač

Zameriavač, v anglickom leteckom slovníku známy ako Direction finder, je dôležitým zariadením v leteckej technike, ktoré sa používa na určenie smeru, z ktorého prichádzajú rádiové …

Radarový kontakt

Radarový kontakt, v odbornom jazyku označovaný ako Radar contact, predstavuje situáciu, ktorá nastane, keď je radarová poloha určitého lietadla na radarovom zobrazení viditeľná a identifikovaná. …

Radarové rušenie

Radarové rušenie, v odbornom jazyku označované ako Radar clutter, predstavuje viditeľný výskyt nežiaducich signálov na radarovom zobrazení. Tieto signály môžu pochádzať z rôznych zdrojov a …

Radarové pracovisko

Radarové pracovisko, známe aj ako Radar unit v anglickom leteckom odbornom slovníku, je neoddeliteľnou súčasťou letových prevádzkových služieb. Je to špecializovaná časť pracovnej jednotky, ktorá …

primárny kanál

Primárny kanál, známy aj ako primary channel v anglickom leteckom odbornom slovníku, je dôležitou súčasťou komunikačných systémov v leteckej doprave. Tento kanál je určený pre …