Taxiway

Termín Taxiway v leteckom odbore označuje dráhu na letisku, ktorá je určená pre pohyb lietadiel medzi pristávacou dráhou a terminálmi, hangármi, vzletovými dráhami a ďalšími časťami letiska. Taxiway je dôležitým infraštruktúrnym prvkom, ktorý umožňuje lietadlám pohybovať sa bezpečne a efektívne po letisku.

Na rozdiel od pristávacej a vzletovej dráhy nie je taxiway určený pre operácie pristátia a vzletu lietadiel, ale slúži na presun lietadiel po ploche letiska. Taxiway môže mať rôzne veľkosti a tvary a môže byť pomenovaný alfanumerickými identifikátormi, ktoré pomáhajú pilotom navigovať na letisku.

Taxiway je navrhnutý tak, aby zvládal hmotnosti a veľkosti rôznych typov lietadiel, vrátane malých osobných lietadiel, veľkých komerčných lietadiel a nákladných dopravných lietadiel. Často je označený farebnými svetlami, aby piloti vedeli, ktoré časti taxiway sú momentálne použiteľné.

Skratka pre Taxiway je TWY, a táto skratka je štandardizovaná v súlade s medzinárodnými leteckými štandardmi, ktoré určuje Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO). Používanie štandardizovaných skratiek a kódov pomáha zlepšiť bezpečnosť a efektívnosť leteckej komunikácie a navigácie na letisku.

Taxiway má skratku TWY. TWY (Taxiway) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥