To … place

Termín To. (place) v leteckom odbore označuje miesto alebo destináciu, na ktorú sa letadlo presúva alebo ktorú má v pláne dosiahnuť. Môže to zahŕňať rôzne miesta, vrátane letísk, navigačných bodov, mesto alebo regióny, ktoré sú dôležité pre letovú operáciu. Používa sa v leteckých komunikáciách a letových plánoch na označenie cieľového miesta alebo trasy, ktorou sa letadlo presúva.

Skutočné miesto, ktoré je označené ako To. (place), môže byť široko rozmanité a závisí od konkrétneho letu a letiskových operácií. Môže ísť o iné letisko, navigačný bod, mesto alebo geografický bod, ku ktorému je letadlo navigované podľa letového plánu.

Skratka pre To. (place) je TO., a táto skratka je súčasťou štandardizovaných kódov a skratiek, ktoré sa používajú v leteckej komunikácii a navigácii. Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) stanovuje tieto štandardy v Dokumente 8400, ktorý zabezpečuje jednotný a efektívny spôsob komunikácie medzi leteckými profesionálmi po celom svete.

To… (place) má skratku TO…. TO… (To… (place)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥