Traffic

Termín Traffic v leteckom odbore označuje pohyb iných lietadiel alebo vozidiel na letisku alebo v jeho okolí. Zahrňuje všetky lietadlá, ktoré vlietavajú na letisko, odlietavajú z neho alebo sa v ňom pohybujú po dráhach, taxiways a iných častí letiska. Taktiež môže zahŕňať pohyb zemských vozidiel, ktoré slúžia na údržbu a pohyb na letisku.

Bezpečnosť a riadenie pohybu lietadiel na letisku sú kritické pre bezpečnosť leteckej prevádzky. Lietadlá musia dodržiavať prísne postupy a riadiace signály, aby sa predišlo kolíziám alebo iným nebezpečným situáciám. Letecké riadiace veže a leteckí dispečeri majú za úlohu sledovať a riadiť pohyb lietadiel na letisku a v jeho okolí, aby zabezpečili plynulý priebeh leteckej prevádzky.

Termín Traffic sa taktiež používa na označenie celkového objemu leteckej prevádzky na určitom letisku alebo v určitom leteckom priestore. Zahrňuje prílety, odlety a vnútorný pohyb lietadiel počas určitého časového obdobia.

Skratka pre Traffic je TFC. TFC (Traffic) patrí medzi skratky a kódy, ktoré sú štandardizované podľa noriem Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), konkrétne v Dokumente 8400. Tieto skratky a kódy sú dôležité pre leteckú komunikáciu a navigáciu, umožňujúc efektívnu výmenu informácií medzi leteckými profesionálmi po celom svete.

Traffic má skratku TFC. TFC (Traffic) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥