ničivost

Smrtonosnosť – Lethality

Smrtonosnosť je kľúčovým pojmom v leteckom a vojenskom kontexte, ktorý označuje schopnosť zariadenia, zbrane alebo systému spôsobiť smrteľné poškodenie alebo úmrtie. Tento termín sa používa na hodnotenie ničivosti alebo efektivity vojenských prostriedkov, a to vrátane leteckých zbraní a bojových systémov. Vo vojenskom plánovaní a hodnotení je dôležité poznať smrtonosnosť jednotlivých zbraní a technológií, aby sa mohli správne navrhovať vojenské operácie a stratégie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥