Stopway

Termín Stopway v leteckom odbore označuje časť dráhy na letisku, ktorá sa nachádza za koncovým bariérovým značením (kde sa obvykle nachádza prah dráhy) a slúži ako rozšírenie bezpečnostného priestoru pre pristávajúce lietadlo. Stopway predstavuje plochu, ktorá je určená na prípad, že lietadlo nemôže zastaviť v hlavnej pristávacej dráhe.

Stopway je dôležitým bezpečnostným prvkom na letisku, ktorý umožňuje pilotom bezpečne pristáť aj v prípade, že sú lietadlá z rôznych dôvodov schopné zastaviť až na tejto dodatočnej ploche. Táto oblasť zvyčajne poskytuje dostatok miesta na bezpečné zastavenie lietadla v prípade núdzového brzdenia alebo iných nečakaných situáciách.

Stopway má skratku SWY v súlade so štandardizovanými kódmi a skratkami, ktoré používa Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO). Skratky a kódy, vrátane SWY, sú dôležité pre jednotnú a jasnú komunikáciu medzi pilotmi, leteckými dispečermi a ďalším personálom na letisku. Tieto štandardizované termíny pomáhajú zabezpečiť, že informácie sú presné a zrozumiteľné, čo zvyšuje celkovú bezpečnosť leteckých operácií.

V praxi znamená stopway, že piloti majú väčší bezpečnostný priestor na pristátie, čo je obzvlášť dôležité v prípade krátkych pristávacích dráh alebo v nepriaznivých poveternostných podmienkach. Prítomnosť stopway zvyšuje bezpečnosť lietania a poskytuje pilotom ďalší priestor na bezpečné brzdenie a zastavenie lietadla po pristátí.

Stopway má skratku SWY. SWY (Stopway) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥