Passing

Termín Passing sa v leteckom odbore odvoláva na situáciu, kedy jedno lietadlo prechádza okolo alebo cez iné lietadlo vo vzduchu. Tento proces je dôležitý pre bezpečnosť leteckých operácií, pretože umožňuje pilotom a leteckým dispečerom správne riadiť letový prevádzkový priestor a minimalizovať riziko kolízií.

Passing je kritickým aspektom riadenia leteckej prevádzky, najmä v oblastiach s veľkým leteckým premávka. Piloti sú povinní zabezpečiť bezpečný odstup a minimálnu horizontálnu a vertikálnu vzdialenosť pri prechádzaní okolo iných lietadiel. Komunikácia medzi pilotmi a dispečermi je nevyhnutná pre koordináciu pri takýchto prechádzaniach, a to s cieľom zabezpečiť bezpečnosť všetkých zúčastnených letov.

V leteckých dokumentoch a komunikácii je termín Passing označovaný skratkou PSG. Táto skratka je súčasťou štandardizovaných kódov a skratiek, ktoré sa používajú v leteckom priemysle na zlepšenie efektivity komunikácie a minimalizáciu možných nedorozumení. Používanie štandardizovaných skratiek, vrátane PSG, je dôležité pre jednoznačnú identifikáciu procesov a situácií vo vzdušnom priestore.

Bezpečné a presné riadenie prechádzania lietadiel je kľúčové pre prevádzkovú bezpečnosť v leteckom priemysle. Piloti, dispečeri a všetci zúčastnení pracovníci musia byť oboznámení s protokolmi a postupmi týkajúcimi sa prechádzania, aby zabezpečili bezpečnosť a efektívnosť leteckých operácií.

Passing má skratku PSG. PSG (Passing) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥