Minutes

Termín Minutes sa v leteckom odbore odvoláva na jednotky merania času. Minúty sú základnou jednotkou merania času v leteckých operáciách a sú dôležité pri plánovaní a riadení letov. Piloti, dispečeri a ďalší leteckí profesionáli často používajú minúty na určenie časových intervalov, trajektórií letov a ďalších časovo citlivých údajov.

V leteckom kontexte sú minúty neoceniteľným nástrojom pre plánovanie a koordináciu letových operácií. Presné meranie času je kľúčové pre bezpečné a efektívne riadenie leteckých aktivít. Minúty sa používajú na výpočty rýchlosti, času letu medzi bodmi, času, ktorý zostáva do pristátia, a mnohé ďalšie účely, ktoré majú vplyv na letovú prevádzku.

V leteckej komunikácii sa skratka Minutes označuje ako MIN. Táto skratka je súčasťou štandardizovaných kódov a skratiek, ktoré sa používajú v leteckom priemysle na zjednodušenie komunikácie a zabezpečenie jasnosti a presnosti v rámci leteckých operácií. Skratka MIN je univerzálnym spôsobom označenia minút vo všetkých leteckých dokumentoch, formulároch a komunikáciách.

Minúty majú zásadný význam pre letecký priemysel, pretože presné časové meranie je nevyhnutné pre bezpečnosť a efektívnosť letu. Profesionálni piloti a leteckí pracovníci musia byť vždy precízni v meraní a počítaní minút, aby zabezpečili bezpečný a plynulý priebeh leteckých operácií.

Minutes má skratku MIN. MIN (Minutes) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥