Limited

Termín Limited v leteckom odbore sa používa na označenie obmedzených podmienok alebo možností v rámci určitého leteckého procesu alebo operácie. Táto obmedzenosť môže byť spojená s rôznymi aspektmi leteckej prevádzky, vrátane technických obmedzení lietadla, časových obmedzení, obmedzení prevádzky na určitých letiskách alebo obmedzení zabezpečenia pasažierov a posádky.

V leteckých dokumentoch a komunikácii sa pre Limited používa štandardizovaná skratka LTD. Táto skratka je súčasťou medzinárodne uznávaných skratiek a kódov, ktoré sú definované organizáciou ICAO (International Civil Aviation Organization). ICAO zabezpečuje štandardizáciu leteckých termínov a skratiek, aby sa zlepšila jasnosť, jednoznačnosť a efektivita komunikácie v leteckom priemysle.

V praxi môže obmedzený stav odkazovať na rôzne situácie. Napríklad, letecká spoločnosť môže mať obmedzený počet letov na určité trasy alebo obmedzenú kapacitu na palube. Technické obmedzenia môžu zahŕňať obmedzenia prevádzky počas určitých poveternostných podmienok alebo obmedzenia spojené s údržbou a opravami lietadiel.

Pre pilotov, dispečerov a iných leteckých profesionálov je dôležité byť oboznámenými s týmito obmedzeniami a riadiť sa nimi pri plánovaní a vykonávaní letu. Správne porozumenie a interpretácia obmedzení je kľúčové pre bezpečný a efektívny letecký provoz.

Vďaka štandardizovaným skratkám a kódom, ako je LTD, je možné jasne a jednoznačne označiť obmedzený stav v rôznych leteckých dokumentoch a komunikácii. Tým sa zabezpečuje presné dorozumievanie medzi všetkými zúčastnenými stranami v leteckom priemysle.

Limited má skratku LTD. LTD (Limited) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥