Belize

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Belize (Belize), pozostáva zo znakov V3. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie príslušnosti civilného …

Belgicko

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Belgicko (Belgium), pozostáva zo znakov OO. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie príslušnosti civilného …

Barma Myanmar

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Barma (Myanmar) (Burma (Myanmar)), pozostáva zo znakov XY. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie …

Andorra

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Andorra (Andorra), pozostáva zo znakov C3. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie príslušnosti civilného …

Alžírsko

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Alžírsko (Algeria), pozostáva zo znakov 7T. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie príslušnosti civilného …

Asi, okolo, o

V leteckom odbore sa výraz About používa na označenie niekoľkých rôznych situácií a konceptov. Hoci sa prekladá do slovenčiny ako asi, okolo alebo o, jeho …

žliabok

V leteckom odbore sa termín chute odvoláva na bezpečnostný zariadenie nazývané padák alebo záchranný padák. Toto zariadenie je základnou súčasťou bezpečnostnej výbavy v lietadlách a …

raketa

V leteckom a vojenskom odbore sa termín missile (raketa) označuje ako technický výraz pre vojenskú strelu, ktorá je navrhnutá na presný let a zasiahnutie cieľa …

Na úrovni

V leteckej terminológii je výraz Abeam dôležitým pojmom, ktorý sa týka polohy lietadla vo vzduchu vzhľadom k určitému bodu na zemi. Keď je lietadlo Abeam …

Urban

Urban je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena U. Písmeno U je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slovenská hláskovacia tabuľka …

Uniform

Uniform predstavuje v letectve anglický slovný ekvivalent písmena U. Anglická výslovnosť: (YOU-NEE-FORM) alebo (OO-NEE-FORM), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: júniform. Písmeno U predstavuje v morzeovej abecede …

Tomáš

Tomáš je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena T. Písmeno T je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slovenská hláskovacia tabuľka …

nehoda triedy A

V leteckom priemysle sa termín nehoda triedy A (A class accident) používa na označenie vážnej leteckej nehody alebo incidentu, ktorý spôsobuje značné škody na lietadle …

životnosť

V leteckom priemysle je termín service life preložiteľný ako životnosť a označuje časový rámec, počas ktorého je letecký alebo vojenský prostriedok schopný bezpečne a spoľahlivo …

Albánsko

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Albánsko (Albania), pozostáva zo znakov ZA. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie príslušnosti civilného …

Afganistán

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Afganistán (Afghanistan), pozostáva zo znakov YA. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie príslušnosti civilného …

Ypsilon

Ypsilon je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena Y. Písmeno Y je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slovenská hláskovacia tabuľka …