veľké lietadlo

Termín veľké lietadlo sa používa na označenie lietadla, ktoré spĺňa určité kritériá týkajúce sa veľkosti a hmotnosti. Podľa medzinárodných štandardov sa veľkým lietadlom rozumie letoun …

rám kokpitu

Termín rám kokpitu, známy aj ako canopy bow frame, je dôležitou súčasťou leteckého kokpitu, ktorá hrá kľúčovú úlohu v bezpečnosti a štruktúre lietadla. Rám kokpitu …

predné kabína

Termín predná kabína, známy aj ako forward cockpit, sa používa v leteckom priemysle na označenie časti lietadla, kde sa nachádza pilotov sedadlá a riadiace pulty. …

letové vlastnosti

Letové vlastnosti, známe aj pod názvom schopnosti alebo capabilities, predstavujú kľúčové charakteristiky a schopnosti leteckých prostriedkov. Tieto vlastnosti zahŕňajú široké spektrum aspektov, ktoré ovplyvňujú schopnosť …

Krajina-vzduch

Země-vzduch, známy aj pod názvom ground-to-air, je významný letecký termín, ktorý sa týka komunikačných systémov a zariadení, ktoré umožňujú komunikáciu medzi pozemnými stanicami a leteckými …

biphase format

Bifázový formát, známy aj ako biphase format, je špecifický spôsob kódovania dát, ktorý sa často používa v leteckej a komunikačnej technológii. Tento formát je založený …

verejné letisko

Verejné letisko, známe aj ako verejné letiskové zariadenie, je špeciálne miesto vyhradené na pristávanie, vzlety a manipuláciu s lietadlami, ktoré je vo svojich technických a …

Letiská, letiskové

Termín aerodrome sa používa v leteckom priemysle na označenie miesta, kde sa uskutočňujú operácie súvisiace s letectvom. Aerodromy sú špeciálne zariadenia navrhnuté na pristávanie, vzlety, …

Vysielanie, emisie

V leteckom kontexte sa pojmom emisie označuje proces uvoľňovania rôznych látok alebo častíc do ovzdušia. Tento termín sa často používa na popisujúce vypúšťanie plynov, kvapalín …

Pomocný rotor

Pomocný rotor predstavuje rotor, ktorý hlavne slúži na vykompenzovanie účinku krútiaceho momentu hlavného rotora na rotorovom lietadle a/alebo na manévrovanie rotorovým lietadlom okolo jednej alebo …

Pokryté ľadom

Termín pokryté ľadom v kontexte leteckej dopravy je dôležitým aspektom, ktorý zohľadňuje poveternostné podmienky a bezpečnosť letu. V leteckej terminológii sa používa na označenie situácií, …

Vybavenie

Vo svete leteckej dopravy je termín vybavenie dôležitým pojmom, ktorý zahŕňa rôzne letadlové časti a zariadenia, ktoré môžu byť potenciálne vymenené za ekvivalentné časti od …

Vrstevnice

V leteckom a topografickom kontexte znamená výraz vrstevnice čiaru na pláne, mape alebo nákrese, ktorá spojuje body s rovnakou výškou nad morom. Tieto čiary majú …

Usporiadať

Usporiadať je letecký termín, ktorý znamená organizovať a usporiadať určité činnosti alebo procesy v leteckej prevádzke. Tento výraz sa používa na označenie koordinácie a riadenia …

Tsunami

Tsunami je katastrofická prírodná udalosť, ktorá predstavuje veľmi silné a ničivé vlny na povrchu oceánu alebo iných veľkých vodných hmôt. Tieto vlny sú obvykle spôsobené …

Etapa letu

Etapa letu, známa aj ako route stage, je dôležitým pojmom v leteckej terminológii, ktorý označuje konkrétnu časť letu alebo celý let bez potreby mezipristátia. Počas …

Náporový vzduch

Náporový vzduch, známy aj ako ram air, predstavuje dôležitý koncept v oblasti leteckých systémov a aerodynamiky. Ide o vzduch, ktorý je zachytený priamo zo vzduchu …

Cumulus

Cumulus, označovaný skratkou CU, je dôležitým pojmom v oblasti leteckej meteorológie. Cumulus je jedným z typov oblakov, ktorý sa vyskytuje v atmosfére. Tieto oblaky majú …

VHF

VHF, čo znamená Veľmi Vysoká Frekvencia (Very High Frequency), je dôležitý termín v oblasti leteckých komunikácií a navigácie. VHF je rádiový frekvenčný rozsah v rozmedzí …

Strih vetra

Strih vetra, v leteckej terminológii známy aj ako Wind Shear, je závažným meteorologickým javom, ktorý môže mať vážne dôsledky na priebeh letu lietadla. Ide o …

Reakčná doba

Reakčná doba, často označovaná aj ako čas odpovede, je kritickým faktorom v letectve, ktorý ovplyvňuje schopnosť lietadla rýchlo a presne reagovať na rôzne podnety a …