General

Termín General v leteckej terminológii sa odvoláva na rôzne nešpecifikované alebo všeobecné aspekty leteckých operácií, pravidiel alebo postupov. Môže sa týkať všeobecných pokynov, ktoré sa vzťahujú na rôzne situácie a oblasti leteckého priemyslu. Tento termín je používaný na zjednodušenie a skrátenie komunikácie medzi leteckými profesionálmi a zabezpečuje jednotnú a rýchlu výmenu informácií.

V kontexte ICAO (International Civil Aviation Organization), ktorá je medzinárodnou organizáciou zameranou na stanovenie štandardov pre civilné letectvo, je termín General definovaný ako zahrňujúci všeobecné alebo nešpecifikované informácie alebo pokyny. Tieto informácie môžu byť relevantné pre rôzne časti letectva, vrátane prevádzky lietadiel, bezpečnosti letov, riadenia letov, alebo iných aspektov leteckých operácií.

Pre letecké profesionály je dôležité poznať skratku pre termín General, ktorá je v tomto prípade GEN. Skratky a kódy, ako je GEN, sú súčasťou ICAO dokumentu 8400, ktorý štandardizuje leteckú komunikáciu a zabezpečuje, že informácie sú jednotné a zrozumiteľné pre všetkých zainteresovaných v leteckom priemysle.

General má skratku GEN. GEN (General) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥