En route

Termín En route (počas letu) v leteckej terminológii označuje obdobie letu medzi dvoma pevne stanovenými bodmi – od odletu z výchozího letiska k príchodu na cieľové letisko. Počas tohto obdobia sa lietadlo pohybuje na predvídateľných leteckých trasách a snaží sa dosiahnuť bezpečné a hladké prelety medzi týmito dvoma bodmi.

Behom letu En route sú piloti zodpovední za riadenie lietadla na predpísaných trasách a za zabezpečenie bezpečného letu v zadanom leteckom priestore. Počas tohto obdobia môžu byť lietadlá pod kontrolou rôznych leteckých dispečingových centier, ktoré im poskytujú potrebné pokyny a informácie o aktuálnych poveternostných podmienkach, iných leteckých dopravných prostriedkoch a prípadných obmedzeniach.

Termín En route je dôležitý pre leteckú bezpečnosť a efektívne riadenie leteckej dopravy. Po celom svete je tento termín jednotne označovaný pomocou skratky ENR. ENR je súčasťou štandardizovaných skratiek a kódov, ktoré sú definované v dokumente 8400 Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO). Tieto štandardy zabezpečujú jasnú a jednotnú komunikáciu medzi leteckými profesionálmi a prispievajú k bezpečnosti a spoľahlivosti leteckých operácií po celom svete.

En route má skratku ENR. ENR (En route) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥