Profil letu

V leteckej terminológii sa pojem Profile odnáša na pravouhlý priemet dráhy letu alebo jej časti na zvislú rovinu, ktorý obsahuje nominálnu trať lietadla počas letu. Profil letu je dôležitým aspektom v plánovaní, monitorovaní a riadení leteckých operácií, pretože poskytuje detailné informácie o výškach, rýchlostiach, zmenách smeru a iných parametroch, ktoré ovplyvňujú pohyb lietadla v priestore.

Profil letu zahŕňa rôzne fázy leteckého spojenia, vrátane vzlietnutia, stúpania, horizontálneho letu, klesania a pristátia. Počas každej z týchto fáz lietania môže mať lietadlo špecifický profil, ktorý určuje optimálne hodnoty výšky a rýchlosti pre bezpečný a efektívny let. Profil letu je tiež závislý od rôznych faktorov, ako sú hmotnosť lietadla, počasie, trasovanie letu, prevádzkové požiadavky a letecké predpisy.

Monitorovanie a správne riadenie profilu letu sú kľúčové pre zabezpečenie bezpečnosti cestujúcich a posádky. Piloti musia byť schopní správne interpretovať a prispôsobiť profil letu podľa aktuálnych podmienok a požiadaviek letu. Pre letecké spoločnosti a riadiace centrá je dôležité sledovať a analyzovať profile letu na zabezpečenie efektívnych leteckých operácií a minimalizovanie rizík spojených s leteckým prevádzkovaním.

Skratka Profile môže byť použitá na označenie tohto dôležitého aspektu v leteckej komunikácii a dokumentoch. Táto skratka a ďalšie letecké kódy sú definované podľa noriem ICAO (Medzinárodná organizácia civilného letectva) uvedených v Dokumente 8400. Tieto štandardizované skratky a kódy prispievajú k jasnej a jednotnej komunikácii v leteckom priemysle po celom svete.

Pravouhlý priemet dráhy letu alebo jej časti na zvislú rovinu obsahujúci nominálnu trať.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥