Funkčné test

Letecký odborný termín Functional test sa v slovenčine prekladá ako Funkčný test. Je to dôležitý proces kvantitatívneho hodnotenia prevádzky a výkonov štandardného typu (STD) vykonávaný kvalifikovaným hodnotiteľom. Tento test zahŕňa overovanie správneho fungovania riadenia, prístrojov a systémov simulovaného lietadla za bežných, neobvyklých, núdzových a, ak je to vhodné, aj za iných než bežných podmienok.

Funkčný výkon sa hodnotí pomocou objektívnych dát alebo iných relevantných referenčných materiálov, ktoré nemusia nutne pochádzať zo skúšok vo vzduchu. Tento proces je dôležitý pre zabezpečenie, že letecké vybavenie a systémy fungujú v súlade s normálnymi prevádzkovými štandardmi, ale aj v extrémnych a núdzových situáciách.

Funkčný test umožňuje overiť spoľahlivosť a správne fungovanie rôznych častí lietadla aj za neštandardných podmienok. Tým sa zvyšuje bezpečnosť leteckých operácií a znižuje sa riziko porúch počas prevádzky. Kvalifikovaní hodnotitelia vykonávajú tento test s cieľom zabezpečiť, že všetky systémy a zariadenia sú v bezchybnom stave a pripravené na bezpečné lietanie.

Kvantitativní hodnocení provozu a výkonů STD vhodně kvalifikovaným hodnotitelem. Test může zahrnovat ověřování správného chodu řízení, přístrojů a systémů simulovaného letounu za normálních, abnormálních, nouzových a, je-li použitelné, jiných než normálních podmínek. Funkční výkonnost je takový provoz nebo výkonnost, která může být ověřena objektivními daty nebo jiným vhodným referenčním materiálem, což nutně nemusí být data letového testu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥