podaná batožina

Letecký odborný termín hold baggage sa v slovenčine prekladá ako Podaná batožina. Táto batožina zahŕňa všetky veci, ktoré cestujúci odovzdávajú na letisku na prepravu v nákladnom priestore lietadla. Je to druh batožiny, ktorý nie je povolený ako kabínová batožina a je umiestnený v špeciálnych nákladných priestoroch, známych ako hold alebo batožinový priestor.

Podaná batožina je predmetom prísnych bezpečnostných kontrol a môže obsahovať oblečenie, osobné veci, kufre, darčeky a ďalšie predmety, ktoré cestujúci chcú prepraviť na miesto určenia. Pri odovzdávaní podanej batožiny je dôležité dodržať pravidlá a obmedzenia stanovené leteckými spoločnosťami, ktoré sa týkajú váhy a veľkosti batožiny, aby bola zabezpečená bezpečná a plynulá preprava.

Podaná batožina je zodpovednosťou leteckej spoločnosti počas celej doby prepravy a je dôležitou súčasťou cestujúcej skúsenosti. Cestujúci sú povinní označiť svoju podanú batožinu identifikačnými štítkami, ktoré umožňujú leteckej spoločnosti sledovať a správne umiestniť batožinu na správne lietadlo a miesto v nákladnom priestore. Bezpečné a správne odovzdanie podanej batožiny zlepšuje efektívnosť procesu naloďovania a zabezpečuje, že cestujúci dostanú svoje veci bezpečne na miesto určenia.

Podaná batožina – batožina určená na prepravu v nákladnom priestore lietadla.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥