Osa, stredová čiara

Letecký odborný výraz Centre line sa v slovenčine prekladá ako Osa, stredová čiara. Stredová čiara je kľúčovým prvkom na vzletových a pristávacích dráhach na letisku. Táto čiara predstavuje presne vymedzený stred dráhy, ktorý je určený pre bezpečné vzlietanie a pristátie lietadiel.

Stredová čiara je vytýčená a označená na povrchu vzletovej a pristávacej dráhy a slúži ako navigačný bod pre pilotov. Je to orientačný referenčný bod, ktorý pomáha pilotom udržiavať presný kurz počas vzletu a pristátia. Pri vzlietaní piloti usmerňujú lietadlo tak, aby sa nachádzalo presne nad stredovou čiarou, čo zabezpečuje rovnomerné rozloženie váhy lietadla a minimalizuje riziko náhleho odchýlenia z kurzu.

Pri pristátí je stredová čiara cenným navigačným bodom, ktorý pomáha pilotom udržiavať presný kurz počas pristátia. Piloti sledujú stredovú čiaru, aby zabezpečili rovnomerné a bezpečné pristátie na dráhu. Presné vedenie lietadla po stredovej čiare je dôležité, pretože zabezpečuje, že kolesá lietadla sa dotknú povrchu dráhy správnym spôsobom, minimalizuje riziko poškodenia podvozku a zlepšuje celkovú bezpečnosť pristátia.

Stredová čiara je tiež dôležitá pri nočných pristátia a pristátia za zhoršených poveternostných podmienok, pretože poskytuje jasný vizuálny bod, ktorý pomáha pilotom udržať správny kurz a výšku nad povrchom dráhy. Osvetlenie stredovej čiary je často používané na letiskách na zlepšenie viditeľnosti v nočných a zlých svetelných podmienkach.

Celkovo je stredová čiara neodmysliteľnou súčasťou bezpečného a presného letového operácií. Pomáha pilotom udržiavať presný kurz, minimalizuje riziko odchýlky z dráhy a zvyšuje bezpečnosť lietania pre cestujúcich a posádku.

Osa, středová čára – Centre line

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥