Ťažké zranenie

Ťažké zranenie, v leteckom kontexte označované ako Serious injury, predstavuje vážne poškodenie osoby, ktoré vzniklo v dôsledku letecké nehody a spĺňa niektorý z nasledujúcich kritérií:

  1. Ťažké zranenie, ktoré si vyžaduje hospitalizáciu trvajúcu dlhšie ako 48 hodín, pričom hospitalizácia začala do 7 dní od vzniku zranenia.

  2. Zranenie, ktoré spôsobilo zlomeninu ľubovoľnej kosti (s výnimkou jednoduchých zlomenín prstov na rukách alebo nohách, alebo zlomeniny nosa).

  3. Zranenie, ktoré spôsobilo tržnú ranu s vážnym krvácaním, poškodením nervov, svalov alebo šliach.

  4. Zranenie, ktoré spôsobilo vnútorné poškodenie nejakého orgánu.

  5. Zranenie, ktoré spôsobilo popáleniny druhého alebo tretieho stupňa, alebo akékoľvek popáleniny zahŕňajúce viac ako 5 % povrchu tela.

  6. Zranenie, ktoré spôsobilo preukázateľné vystavenie sa infekčným látkam alebo nebezpečnej rádiácii.

Ťažké zranenia sú závažné udalosti v leteckom priemysle a často vyžadujú okamžitú lekársku pomoc a dlhodobú starostlivosť, aby sa minimalizovali následky a zlepšila šanca na úplné uzdravenie po obdržaní zranenia. Pri havárii lietadla sú takéto zranenia vážnymi obavami, a to nielen pre postihnuté osoby, ale aj pre letecký personál a záchranárske tímy, ktoré sa zúčastňujú na záchranných operáciách.

Prevencia leteckých nehôd a zranení je prioritou pre letecký priemysel. Bezpečnostné opatrenia, kvalitná údržba lietadiel a prísne dodržiavanie bezpečnostných noriem môžu pomôcť minimalizovať riziká spojené s leteckou dopravou a znížiť výskyt vážnych zranení v prípade leteckých nehôd.

Zranění, které utrpěla osoba při letecké nehodě a které: a) vyžaduje hospitalizaci delší než 48 hodin, započatou do 7 dnů od vzniku zranění; nebo b) mělo za následek zlomeninu jakékoli kosti (s výjimkou jednoduchých zlomenin prstů na ruce, na noze nebo zlomení nosu); nebo c) způsobilo tržnou ránu mající za následek silné krvácení, poškození nervů, svalů nebo šlach; nebo d) způsobilo vnitřní zranění některého orgánu; nebo e) způsobilo popáleniny druhého nebo třetího stupně, nebo jakékoliv popáleniny zahrnující více než 5 % povrchu těla; nebo f) způsobilo prokazatelné vystavení se infekčním látkám nebo nebezpečné radiaci.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *