Praporová poloha

Praporová poloha – Feathered Pitch

Praporová poloha označuje nastavenie uhla listov vrtule, ktoré je špecifikované v príslušnej príručke pre vrtuľu. Toto nastavenie, keď lietadlo letí s vypnutým motorom, zabezpečuje približne minimálny odpor a zodpovedá krútiacom momentu vrtule približne nula pri voľnom otáčaní.

Vo svete leteckej techniky je praporová poloha kľúčovým nastavením, ktoré umožňuje lietadlu lietať s minimálnym odporom, keď motor nie je v prevádzke. Toto nastavenie je dôležité predovšetkým v prípade havárie alebo iných situácií, keď je potrebné zachovať stabilitu a kontrolu nad lietadlom, aj keď nie je k dispozícii pohonná sila z motora.

Aby bolo lietadlo schopné bezpečného pristátia v prípade, že motor vypne alebo v prípade zlyhania pohonnej jednotky, piloti musia byť oboznámení s praporovou polohou. Táto technická charakteristika je dôležitá pre bezpečnosť a riadenie lietadla v náročných situáciách a je súčasťou širokého spektra vedomostí, ktoré sú nevyhnutné pre kvalifikovaných pilotov.

Feathered Pitch means the pitch setting, specified in the appropriate propeller manual, which in flight with the engine stopped, gives approximately the minimum drag, and corresponds with a windmilling torque of approximately zero.

Praporová poloha znamená nastavení listů vrtule specifikované v příslušné příručce pro vrtuli, které za letu se zastaveným motorem způsobuje přibližně minimální odpor a odpovídá přibližně nulovému krouticímu momentu volně se protáčející vrtule.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *