odbavovacia plocha

Odbavovacia plocha – Apron

Odbavovacia plocha je v leteckom prostredí definovaná ako vymedzená plocha na letisku, ktorá je určená na umiestnenie lietadiel pred začiatkom alebo po skončení letu. Táto oblasť je navrhnutá tak, aby umožňovala nástup a výstup cestujúcich, nakladanie a vykladanie pošty a nákladu, doplňovanie paliva, odstavenie lietadiel alebo ich údržbu.

Odbavovacie plochy sú kľúčovými časťami letiska, kde sa uskutočňujú rôzne operácie spojené s prípravou na let alebo jeho ukončením. Cestujúci nastupujú na lietadlo a vystupujú z neho práve na tejto ploche. Taktiež sa tu vykladá a nakladá náklad, vrátane pošty a iných cargo zásielok.

Okrem toho sa odbavovacie plochy používajú na dopĺňanie paliva do lietadiel pred odletom. Po pristátí môžu lietadlá parkovať na tejto ploche počas krátkej prestávky alebo pred ďalším letom. Tiež sa tu môže vykonávať jednoduchá údržba lietadiel, ak je to potrebné.

Význam odbavovacích plôch spočíva v ich schopnosti zabezpečiť plynulý pohyb lietadiel a cestujúcich na letisku. Správne navrhnuté a riadené odbavovacie plochy sú kľúčové pre efektívne fungovanie leteckých operácií, čo zabezpečuje bezpečnosť a pohodlie pre všetkých zúčastnených.

Odbavovacia plocha Je vymedzená plocha na letisku, určená k umiestneniu lietadiel pre nástup a výstup cestujúcich a nakladanie alebo vykladanie pošty a nákladu, pre ich plnenie pohonnými látkami, odstavovanie alebo ošetrovanie.

Vymedzená plocha na pozemnom letisku, určená na umiestnenie lietadiel, nastupovanie a vystupovanie cestujúcich, nakladanie a vykladanie pošty a nákladu, doplňovanie paliva, parkovanie alebo údržbu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *