Identifikácia

V leteckom priemysle je identifikácia kľúčovým aspektom bezpečnosti a riadenia leteckej prevádzky. Tento termín znamená proces rozpoznávania a potvrdenia identity letadla, organizácie alebo jednotlivca. Identifikácia hrá dôležitú úlohu v komunikácii medzi pilotmi, leteckými dispečermi a riadiacimi vežami, zabezpečuje bezpečnosť letu a riadenie leteckej prevádzky.

Vo svete radiokomunikácie sa identifikácia vykonáva prostredníctvom skratiek alebo výrazov, ktoré sú vysielané ako hovorené slová. Pri každom leteckom kontakte musí letadlo poskytnúť správnu identifikáciu, aby riadiace centrum mohlo zabezpečiť presné sledovanie a riadenie letu. To zabezpečuje, že riadiace centrum vie, ktoré letadlo sa v danom okamihu pohybuje na letisku, vo vzduchu alebo na zemi, čo je kľúčové pre bezpečnosť v leteckej prevádzke.

Identifikácia má štandardizovanú skratku IDENT, ktorá je súčasťou medzinárodných štandardov stanovených organizáciou ICAO (International Civil Aviation Organization). Táto štandardizovaná skratka je kódovaná a dekódovaná podľa špecifických noriem uvedených v dokumente ICAO 8400, ktorý obsahuje štandardy a kódy používané v leteckej komunikácii.

V situáciách, keď je indikácia polohy určitého letadla viditeľná na situácii na displeji a je spolehlivo identifikovaná, je bezpečný letecký prevádzkový stav potvrdený. Identifikácia hrá kľúčovú úlohu pri riadení leteckých operácií, zabezpečuje bezpečné pohybovanie lietadiel v leteckom priestore a je nevyhnutná pre bezpečnú a spoľahlivú leteckú dopravu.

Identifikace – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Identification

Situace, která nastane, jestliže je indikace polohy určitého letadla na situačním zobrazení viditelná a spolehlivě identifikována.

Identification má skratku IDENT. IDENT (Identification) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *