Podmienečný, s podmienkou, že

Termín Subject to je letecký odborný výraz, ktorý sa používa na označenie podmienenej povahy alebo závislosti niečoho na inom. V leteckom kontexte tento výraz znamená, že určitá udalosť, akcia alebo rozhodnutie sú podmienené splnením určitých kritérií, noriem alebo podmienok. Očakáva sa, že daná udalosť alebo akcia sa uskutoční len v prípade, že sú splnené určité požiadavky alebo podmienky uvedené v texte.

Podmínka vyjadrená slovom Subject to je kľúčovým faktorom v leteckých postupoch, dohodách a zmluvách. Pri uzatváraní leteckých zmlúv alebo dohôd môže byť niečo stanovené ako Subject to určitým podmienkam. To znamená, že vykonanie danej činnosti alebo platnosť zmluvy je závislá od splnenia týchto podmienok.

Je dôležité poznamenať, že pojem Subject to je v leteckých dokumentoch často používaný na zabezpečenie bezpečnosti a overenia, že určité akcie alebo rozhodnutia budú vykonané len vtedy, ak sú splnené všetky nevyhnutné podmienky. Tento výraz zabezpečuje zodpovedajúcu transparentnosť a presnosť v leteckých operáciách a právnych dokumentoch.

Podmíněný, s podmínkou, že – Subject to

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *