Nový motor

Letecký Odborný Výraz: Nový Motor (New Engine)

Termín nový motor je kľúčovým pojmom v leteckom priemysle, označujúcim motor, ktorý nebol vystavený prevádzkovým operáciám. Ide o motor, ktorý je v podstate identický vo svojom dizajne, materiáloch a spôsoboch výroby s motorom, ktorý získal typové osvedčenie.

Pre motor, aby bol považovaný za nový motor, nesmie byť predmetom žiadnych operácií v reálnom prevádzkovom prostredí. To znamená, že motor nebol používaný v žiadnych letových operáciách alebo iných leteckých činnostiach. Môže ísť o motor priamo z výrobného závodu alebo motor, ktorý bol testovaný, ale nikdy nebol zapojený do skutočných prevádzkových situácií.

Okrem toho, nový motor musí byť konštrukčne a materiálovo totožný s motorom, ktorý už získal typové osvedčenie. Toto zabezpečuje, že nový motor spĺňa všetky normy a špecifikácie stanovené leteckými regulačnými orgánmi. To je kritické pre bezpečnosť a spoľahlivosť motorových systémov v leteckých vozidlách.

Typickými príkladmi nových motorov sú tie, ktoré sú inštalované do nových lietadiel počas výrobného procesu alebo motorové systémy, ktoré sú neskúšané a nepoužívané v prevádzke. Takéto motory majú za úlohu zabezpečiť optimálnu výkonnosť, efektívnosť a bezpečnosť lietadla, na ktorom sú inštalované.

Pre letecký priemysel je kľúčové poznať a identifikovať nové motory, aby sa zabezpečila súladnosť s príslušnými predpismi a normami. To zaručuje bezpečnosť leteckých operácií a zaisťuje, že nové motory sú pripravené na použitie vo všetkých leteckých prostrediach.

New Engine means an engine which has not been subjected to in-service operations, essentially identical in design, materials and methods of construction with one which has been type certificated.

Nový motor znamená motor, který nebyl používán v provozu a je v podstatě totožný konstrukcí, materiály a výrobními metodami s motorem, který získal typové osvědčení.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥