Minulý, Po

Minulý, Po (používané na označenie meteorologických javov, napr. po daždi = RERA) – Recent (používané na charakterizáciu meteorologických javov, napr. RERA = minulý dážd)

V leteckom a meteorologickom jazyku sa používa termín recent na označenie minulých meteorologických javov alebo udalostí. Tento termín sa používa na charakterizáciu počasia, ktoré sa vyskytlo nedávno v danom oblasti. V praxi to znamená, že recent indikuje meteorologické javy, ktoré sa vyskytli v nedávnej dobe pred aktuálnym časom alebo situáciou.

Príkladom môže byť termín RERA, ktorý sa používa na označenie minulého dažďa. Ak vidíte tento termín v leteckých alebo meteorologických správach, znamená to, že v danom mieste nedávno pršalo. Táto informácia je dôležitá pre leteckú bezpečnosť, pretože čerstvý dážď môže ovplyvniť povrch dráhy a iné podmienky letiska.

Recentné meteorologické javy sa sledujú a hlásia pilotom a iným leteckým profesionálom, aby mohli prispôsobiť svoje operácie podľa aktuálnych podmienok. Bezpečnosť letu je vždy prioritou, a preto je dôležité mať aktuálne informácie o všetkých meteorologických podmienkach, ktoré môžu ovplyvniť let. Týmto spôsobom sa zabezpečuje bezproblémový priebeh leteckej dopravy a minimalizuje sa riziko nebezpečenstva pre posádky a cestujúcich.

Minulý, Po (pro označení meteorologických jevů, např. po dešti = RERA) – Recent (used to qualify weather phenomena, e. g. RERA = recent rain)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥