Priamo

Priamo (v súvislosti s povoleniami letového plánu a typom pristátia) – Direct (v in relation to flight plan clearances and type of approach)

Vo svete letectva je termín direct dôležitým pojmom, ktorý sa týka riadenia letu, povolení letového plánu a typov pristátia. V kontexte letových povolení sa výraz direct používa na označenie priameho letu medzi dvoma bodmi bez potreby následovania určenej leteckej trasy. To znamená, že lietadlo má povolenie letieť priamo od jedného bodu k druhému, bez zbytočných zákrut alebo odchýlok od najkratšej cesty.

Priame letové povolenia môžu byť udelené pilotom, ak sú splnené určité podmienky a ak nie sú žiadne obmedzenia v danom leteckom sektore. Tieto povolenia môžu byť užitočné pre efektívne riadenie letovej trasy, šetrenie paliva a skrátenie celkového času letu.

V prípade typov pristátia sa výraz direct môže týkať aj určitého spôsobu pristátia, ktorý nevyžaduje zložité manévre alebo okružné trasy pred pristátím. Pri priamom pristátí má lietadlo povolenie na pristátie bez zbytočných zmen zmierňujúcich letové procedúry.

Využívanie priamych letových povolení a priamych pristátí prispieva k zefektívneniu leteckej dopravy, znižuje čas letu a prispieva k plynulosti leteckých operácií. Tieto pojmy sú dôležité pre pilotov, letecké spoločnosti a riadiace strediská, aby zabezpečili bezpečné a efektívne lety vo vzdušnom priestore.

Přímo (ve vztahu k letovým povolením a nebo druhu přiblížení) – Direct (in relation to flight plan clearances and type of approach)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥