Zvlnenie geoidu

Zvlnenie geoidu, známe aj ako Geoid undulation, je vzdialenosť, ktorú geoid (povrch, ktorý zobrazuje rovnaký potenciálny gravitačný potenciál na celej Zemi) nad alebo pod matematickým referenčným elipsoidom. Táto vzdialenosť môže byť kladná alebo záporná a má zásadný význam v geodézii, navigácii a kartografii.

V prípade Svetového Geodetického Systému – 1984 (WGS-84) je zvlnenie geoidu reprezentované rozdielom medzi elipsoidickou výškou a ortometrickou výškou. Elipsoidická výška je vzdialenosť od stredu Zeme po priamke k povrchu elipsoidu, zatiaľ čo ortometrická výška je vzdialenosť od geoidu po rovnakej priamke. Keďže geoid je približne rovný hladine mora, zvlnenie geoidu je kľúčovým faktorom pri určovaní presnej polohy a nadmorskej výšky bodov na Zemi.

Vo svete navigácie a geodézie sa zvlnenie geoidu používa na korekciu GPS dát a na vytváranie presných navigačných máp. Pri leteckých a kozmických misiách je nevyhnutné poznať zvlnenie geoidu, aby sa presne určili trajektórie letu a geografické polohy.

Zvlnenie geoidu má tiež význam pre štúdium oceánov, zeme a atmosféry. Pomáha vedcom pochopiť zmeny hladiny mora, oceánografické prúdy a iné geofyzikálne javy, ktoré ovplyvňujú náš svet. S použitím špičkových technológií a presných meraní dokážeme teraz získať dôkladné a podrobné informácie o zvlnení geoidu, čo nám umožňuje lepšie porozumieť našej planéte.

Zvlnění geoidu – Geoid undulation

Vzdialenosť geoidu nad (kladná) alebo pod (záporná) matematickým referenčným elipsoidom. Poznámka: V systéme WGS-84 (World Geodetic System – 1984) je zvlnenie geoidu reprezentované rozdielom medzi elipsoidickou výškou a ortometrickou výškou vyjadreným podľa WGS-84.

Vzdálenost geoidu nad (pozitivní) nebo pod (negativní) matematickým referenčním elipsoidem. Poznámka: V případě Světového Geodetického Systému – 1984 (WGS-84) rozdíl mezi elipsoidickou výškou (elipsoid WGS-84) a ortometrickou výškou reprezentuje zvlnění geoidu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥