Juliett

Juliett predstavuje v letectve anglický slovný ekvivalent písmena J. Anglická výslovnosť: (JEW-LEE-ETT), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: džuliet. Písmeno J predstavuje v morzeovej abecede kód • – – -. Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda NATO, slúži ako rádiotelefónna hláskovacia abeceda ICAO (International Civil Aviation Organization). Priraďuje slová k písmenám anglickej abecedy, takže v kritickej situácii sú kombinácie slabík výraznejšie a zrozumiteľné pre posádku lietadla a tiež pre riadenie letovej prevádzky, bez ohľadu na ich rodný jazyk.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥