RWY očistená

V leteckých termínoch sa výraz RWY očistená(y) používa v meteorologických správach (METAR/SPECI) na označenie situácie, keď je dráha alebo dráhy na letisku čistená alebo upravovaná. Tento termín je kľúčovým faktorom pre bezpečnosť a plynulosť leteckej prevádzky.

Keď je dráha označená ako RWY očistená(y), znamená to, že bola odstránená snehová alebo ľadová pokrývka, ktorá by mohla ovplyvniť bezpečnosť pristávania alebo vzletu lietadiel. Čistenie dráhy je nevyhnutné v nepriaznivých poveternostných podmienkach, najmä po snehovej búrke alebo zrážkach, ktoré môžu zanechať vrstvu snehu alebo ľadu na povrchu dráhy.

Je dôležité, aby dráha bola dokonale očistená, aby piloti mohli bezpečne pristáť a vzlietnuť. Čistenie dráhy môže zahŕňať použitie špeciálnych vozidiel a technológií na odstránenie snehovej alebo ľadovej pokrývky. Údržba dráhy je pravidelne monitorovaná a informácie o stave dráhy sú zahrnuté v meteorologických správach, ktoré sú k dispozícii pilotom pred ich letom.

V prípade, že je dráha alebo dráhy RWY očistená(y), piloti majú dôležitú informáciu o aktuálnom stave povrchu dráhy, čo im umožňuje prijať vhodné opatrenia pre bezpečné pristátie a vzlet. Táto informácia je nevyhnutná pre správne riadenie letu a minimalizuje riziko nehôd spôsobených nepriaznivými poveternostnými podmienkami.

Cieľom označenia dráhy ako RWY očistená(y) je zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť leteckej prevádzky v rôznych poveternostných podmienkach. Informácie o stave dráhy sú neoddeliteľnou súčasťou bezpečnostných opatrení na letisku a poskytujú pilotom dôležité údaje na plánovanie a riadenie ich letu.

RWY očištěna(y) (používá se v METAR/SPECI) – Runway(s) cleared (used in METAR/SPECI)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥