Na úrovni

V leteckej terminológii je výraz Abeam dôležitým pojmom, ktorý sa týka polohy lietadla vo vzduchu vzhľadom k určitému bodu na zemi. Keď je lietadlo Abeam nejakej lokality, znamená to, že je vo výškovej úrovni tohto bodu alebo objektu na zemi. Inými slovami, lietadlo sa nachádza na rovnakej úrovni alebo v horizontálnom smere priamo vedľa daného bodu na zemi.

Pojem Abeam sa v leteckom prostredí často používa na označenie momentu, keď lietadlo prechádza určitým bodom vo vzduchu. Táto informácia je dôležitá pre pilotov a ďalších členov posádky, pretože indikuje konkrétnu polohu lietadla v priestore. Napríklad pilot môže oznámiť riadiacej veži alebo členom posádky, že sa nachádzajú na úrovni určitého bodu, čo znamená, že momentálne prechádzajú týmto bodom vo vzduchu.

V leteckých komunikáciách je skratka pre výraz Abeam obvykle ABM. Táto skratka je súčasťou štandardizovaného systému leteckých skratiek a kódov, ktorý je definovaný Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO). Používanie štandardizovaných skratiek a kódov, vrátane ABM, zabezpečuje jasné a jednotné porozumenie medzi pilotmi, riadiacimi vežami a ďalšími leteckými profesionálmi.

Na úrovni – Abeam

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥