Schopnosť v námraze

V leteckej terminológii je výraz Abeam dôležitým pojmom, ktorý označuje polohu lietadla vo vzduchu vzhľadom k určitému bodu alebo miestu na zemi. Keď je lietadlo označené ako Abeam, znamená to, že sa nachádza na rovnakej horizontálnej úrovni s daným bodom na zemi. V praxi to znamená, že lietadlo prechádza bodom na zemi vo výške alebo horizontálnej vzdialenosti, ktorá je dostatočne blízka na to, aby bolo jasne viditeľné alebo aby mohlo komunikovať s riadiacou vežou alebo ďalšími letiskovými zariadeniami.

Výraz Abeam sa často používa na označenie pozície lietadla počas letu vzhľadom k významným referenčným bodom, ako sú letiskové budovy, orientačné body alebo ďalšie objekty na zemi. Táto informácia je dôležitá pre pilotov, pretože im umožňuje presne komunikovať svoju polohu a plány s riadiacou vežou alebo s ďalšími lietadlami v okolí.

Vo výrokoch pilotov alebo vo vzájomnej komunikácii medzi členmi posádky sa výraz Abeam používa na označenie momentu, keď lietadlo prechádza určitým bodom na zemi. Táto komunikácia je nevyhnutná pre bezpečný a presný let, pretože umožňuje riadiacim vežiam a ďalším lietadlám vedieť, kde sa lietadlo práve nachádza vo vzduchu.

V leteckých komunikáciách je skratka pre výraz Abeam obvykle ABM. Táto skratka je súčasťou štandardizovaného systému leteckých skratiek a kódov, ktorý je definovaný Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO). Používanie štandardizovaných skratiek a kódov, vrátane ABM, zabezpečuje jasné a jednotné porozumenie medzi pilotmi, riadiacimi vežami a ďalšími leteckými profesionálmi.

Předvedení minimální požadované výkonnosti během provozu v maximálních nebo přerušovaných maximálních podmínkách námrazy podle použitelných požadavků letové způsobilosti.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥