Bod D systému ILS

ILS bod D, taktiež známy ako Bod D systému ILS (Instrument Landing System), predstavuje kritický letecký bod na pristávacej dráhe. Tento bod je definovaný ako miesto, ktoré sa nachádza vo výške 4 metrov nad osou pristávacej dráhy a je vzdialené 900 metrov od prahu dráhy v smere k radiolokačnému majáku.

ILS je sofistikovaný letecký navigačný systém, ktorý pomáha pilotom navigovať a bezpečne pristávať za zhoršených poveternostných podmienok, ako sú napríklad hmla, dážď alebo nízka oblačnosť. Systém ILS využíva rádiové signály na navigáciu lietadla na správnu pristávaciu dráhu a na udržanie správnej výšky a kurzu počas pristávacieho manévru.

Bod D je špecifický, pretože definuje presnú pozíciu na pristávacej dráhe, kde piloti začínajú svoj pristávací manéver pomocou systému ILS. Táto pozícia je kritická pre presné a bezpečné pristátie lietadla. Piloti musia byť presní pri nasledovaní navigačných signálov od systému ILS od Bodu D, aby zabezpečili, že lietadlo dosiahne správnu výšku a pozíciu na pristávacej dráhe pred dosiahnutím prahu dráhy.

ILS bod D je neoddeliteľnou súčasťou moderných letísk a je kľúčovým prvkom zabezpečenia bezpečných pristátí aj za zložitých poveternostných podmienok. Piloti sa spoliehajú na presné informácie z tohto bodu a navigujú podľa nich, aby zaistili bezproblémový pristávací manéver a bezpečné pristátie pre cestujúcich a posádku.

Bod, ležící ve výšce 4 m nad osou RWY a ve vzdálenosti 900 m od prahu ve směru ke kurzovému majáku.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥