Spoločný bod

Spoločný bod v leteckom kontexte označuje konkrétny bod na povrchu zeme, ktorý je spoločný pre dráhy letu dvoch lietadiel. Tento bod je dôležitým referenčným bodom, …

Bod C systému ILS

ILS Bod C – ILS Point C ILS Bod C, zkráceně ILS Point C, je klíčovým prvkem přistávacího systému ILS (Instrument Landing System) v letectví. …

Bod B systému ILS

Bod B systému ILS (Instrument Landing System) je dôležitý letecký termín, ktorý označuje konkrétny bod na sestupovej dráhe, používanej v systéme ILS. ILS je sofistikovaný …

Bod dotyku

Bod dotyku je kľúčovým pojmom v leteckom priemysle, ktorý označuje bod, v ktorom letadlo pristáva na vzletovej alebo pristávacej dráhe. V odborných termínoch sa nazýva …

Vyčkávací bod

Vyčkávací bod, známy tiež ako Holding point, je definované miesto identifikované vizuálne alebo inými prostriedkami. Nachádza sa v blízkosti, kde lietadlo udržuje svoju polohu počas …

Hlásny bod

Hlásny bod, známy aj ako Reporting point, je dôležitým pojmom v leteckých operáciách, ktorý označuje určené zemepisné miesto, vzhľadom na ktoré sa môže hlásiť poloha …

Bod A systému ILS

Termín ILS Bod A označuje špecifický bod leteckého navigačného systému ILS (Instrument Landing System). Tento bod sa nachádza na sestupovej čiare ILS vzdialenej 7,5 km …

Traťový bod

Letecký Odborný Výraz: Waypoint Termín Waypoint, často označovaný ako Traťový bod, je základným pojmom v leteckej navigácii a riadení letov. Predstavuje špecifikovanú zemepisnú polohu v …

vzťažný traťový bod

V leteckej navigácii a riadení letu, konkrétne pri plánovaní trás, sa používajú rôzne pojmy a termíny na označenie dôležitých bodov na trase. Jedným z týchto …

bod pre umiestnenie závesníkov

Hardpoint, v slovenčine známy ako bod pre umiestnenie závesníkov, je kritický letecký komponent, ktorý umožňuje pripojenie a nesenie rôznych zbraňových systémov, nádrží s palivom, senzorov …