chvostová vrtuľka

Chvostová vrtuľka, známa aj ako smerová vrtuľka, je kľúčovým prvkom v konštrukcii helikoptér, ktorý zabezpečuje ich stabilitu a riadenie. Jej hlavnou úlohou je zabrániť vzniku točivého momentu, ktorý by inak viedol k nekontrolovateľnému otáčaniu vrtuľníka okolo svojej osi. Chvostová vrtuľka je umiestnená na konci chvosta vrtuľníka a pôsobí proti sile točivého momentu vyvážajúc vrtuľník počas letu.

Princíp fungovania chvostovej vrtuľky spočíva v protipôsobení smerom k otáčaniu hlavného motora. Keď sa hlavný motor otáča, vytvára silu, ktorá pôsobí na telo vrtuľníka, snažiac sa ho otáčať v opačnom smere. Chvostová vrtuľka je konštruovaná tak, aby produkovala protipôsobiace sily tým, že otáča svoje lopatky vo vzduchu. Tieto sily vyvažujú točivý moment a udržiavajú vrtuľník v stabilnom lete.

Pilot má kontrolu nad chvostovou vrtuľkou pomocou nožných pák. Ovládač chvostovej vrtuľky mu umožňuje meniť uhol nástupu lopatiek, čím ovplyvňuje silu a smer, v ktorom chvostová vrtuľka pôsobí. Tým pádom pilot môže ovplyvňovať smer a stabilizovať pohyb vrtuľníka v rôznych situáciách, či už počas letu alebo pri špecifických manévroch.

Vrtuľníky majú často aj ďalšie riadiace prvky, ktoré pomáhajú s presnejším nastavením chvostovej vrtuľky v závislosti od letových podmienok. Správne fungujúca chvostová vrtuľka je základom pre bezpečný a stabilný let helikoptéry a je kritickým prvkom v riadení tohto špecifického typu lietadla.

Chvostová vrtuľka zabraňuje vzniku točivého momentu a zabezpečuje stabilitu počas letu helikoptéry. Nazýva sa tiež smerová vrtuľka. Keď sa hlavný motor otáča na jednu stranu, trup vrtuľníka má tendenciu otáčať sa v opačnom smere. Zadný pomocný rotor funguje ako malá lodná skrutka a tlačí vrtuľník do opačného smeru, čím sa vyvažuje jeho tendencia otáčať sa. Keď vrtuľník visí vo vzduchu, zrýchlenie alebo spomalenie otáčok zadného pomocného rotora spôsobí otáčanie vrtuľníka. Zadnú smerovú vrtuľu (vyrovnávací rotor) ovláda pilot nožnými pákami, ktoré umožňujú otočiť čelo vrtuľníka ľubovoľným smerom. Pomocný rotor je stavebná časť vrtuľníka.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥