Západ slnka

Západ slnka je dôležitým časovým bodom v leteckých operáciách a navigácii. Ide o okamih, keď slnko klesá pod obzor a deň sa postupne mení na noc. Pre pilotov je západ slnka dôležitým ukazovateľom času a pomáha im sledovať časový priebeh letu, najmä ak lietajú vo večerných hodinách alebo pri dlhých letoch cez časové pásma.

Západ slnka je tiež dôležitý pre letovú bezpečnosť. Piloti musia byť vždy oboznámení so zapadajúcim slnkom, pretože to môže mať vplyv na viditeľnosť a podmienky letu. Pri letení na západe, keď slnko zapadá, môže dochádzať k rýchlemu poklesu svetla a piloti musia byť pripravení na zmeny v osvetlení okolia.

Pre leteckú navigáciu je dôležité poznať presný čas západu slnka, pretože to ovplyvňuje plánovanie letových trás a časový harmonogram letu. Piloti používajú presné údaje o západe slnka na výpočet doby letu, odhadovanú príchodovú čas a ďalšie dôležité aspekty letu.

Západ slnka sa v leteckých dokumentoch označuje skratkou SS. Táto skratka je súčasťou štandardizovaných kódov a skratiek, ktoré sú stanovené medzinárodnými organizáciami, ako je Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO). Tieto štandardy sú nevyhnutné pre bezpečný a koordinovaný letecký provoz po celom svete.

Západ slunce – Sunset

Sunset má skratku SS. SS (Sunset) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥