Runway

Letecký Odborný Výraz: Pristávacia Plocha (Runway)

Pristávacia plocha (Runway) je definovaná ako dláždená alebo inak upravená plocha na letisku, určená na vzlietanie a pristávanie lietadiel. Pristávacia plocha je základným a nevyhnutným prvkom každého letiska a hrá kľúčovú úlohu pri bezpečnom riadení leteckej prevádzky.

Pristávacie plochy sú zvyčajne dlhé a široké, aby umožnili bezpečné pristátie a vzlietanie rôznych typov lietadiel. Sú konštruované z odolných materiálov, ktoré sú schopné uniesť váhu lietadla a zároveň zabezpečiť dostatočnú priľnavosť pneumatík lietadla na povrchu dráhy. Často sú vybavené špeciálnymi osvetleniami a navigačnými značkami, ktoré umožňujú lietadlám bezpečné pristátie aj za zhoršených poveternostných podmienok.

Pristávacie plochy sú navrhnuté tak, aby bránili vode, snehu a ďalším poveternostným vplyvom vytvárať zlú viditeľnosť alebo inak ohrozovať bezpečnosť letu. Pristávacie plochy sú označované číslom, ktoré reprezentuje magnetický smer, na ktorom je postavená pristávacia dráha. Napríklad pristávacia plocha označená číslom 09 je orientovaná na magnetický smer 90 stupňov.

Pristávacia plocha je neoddeliteľnou súčasťou leteckej infraštruktúry a je dôkladne monitorovaná a udržiavaná, aby sa zabezpečila bezpečnosť letov. Výrazy ako RWY (Runway) sa používajú na označenie pristávacích plôch a sú súčasťou medzinárodne uznávaných skratiek a kódov, ktoré sú definované v súlade s normami stanovenými organizáciou ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Runway má skratku RWY. RWY (Runway) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥