Ragged

Letecký Odborný Výraz: Roztrhaný (Ragged)

Roztrhaný (Ragged) je letecký termín, ktorý sa používa na opis letových podmienok alebo charakteristiky oblasti, ktorá je charakterizovaná nepravidelnými, nepredvídateľnými alebo nepriaznivými meteorologickými podmienkami. Tento výraz sa často používa pilotmi a leteckými dispečermi na označenie oblastí, kde môže byť let nebezpečný alebo obtiažny kvôli náhlym zmenám poveternostných podmienok.

Roztrhané podmienky môžu zahŕňať silné turbulencie, prudké zmeny vetra, nízke mraky, búrky, alebo iné nepríjemné atmosférické javy, ktoré môžu ovplyvniť plynulosť letu a bezpečnosť lietadla. Piloti sú informovaní o roztrhaných podmienkach pomocou meteorologických správ a predpovedí, ktoré im umožňujú plánovať trasy a prispôsobiť svoj let podmienkam, ktoré môžu ovplyvniť ich bezpečnosť a pohodlie, ako aj bezpečnosť pasažierov na palube.

Je dôležité, aby piloti a leteckí dispečeri boli informovaní o roztrhaných podmienkach a aby správne interpretované meteorologické údaje umožnili bezpečný a hladký priebeh letu. Bezpečnosť a bezproblémový priebeh letu sú vždy prioritou pre všetky letecké operácie, a preto je dôležité venovať osobitnú pozornosť roztrhaným podmienkam pri plánovaní a riadení letu.

Roztrhaný má skratku RAG. RAG (Ragged) patrí medzi skratky a kódy, ktoré sú uznávané medzinárodnými leteckými organizáciami, a slúžia na dekódovanie a kódovanie dokumentov v súlade s normami stanovenými organizáciou ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Ragged má skratku RAG. RAG (Ragged) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥