Radial

Letecký Odborný Výraz: Radial

Radial je letecký termín, ktorý sa používa na popis navigačného smeru z určitého bodu, najčastejšie z navigačnej stanice (napríklad z VOR – VHF Omnidirectional Range). Radial je imaginárna čiara od stanice, ktorá určuje určitý smer v stupňoch od severu.

V leteckej navigácii je radial dôležitým nástrojom pre pilotov, ktorí ho používajú na určenie ich polohy vzhľadom k navigačnej stanici. Piloti môžu sledovať určitý radial, čo im umožňuje udržiavať konkrétny smer letu a dosiahnuť požadovaný bod.

Radialy sú merané v stupňoch, pričom 360 stupňov predstavuje celý okruh. Napríklad, ak pilot letí po 180 stupňoch radiale z VOR stanice, znamená to, že letí priamo na juh od tejto stanice.

Radialy sú kľúčovým prvkom v leteckej navigácii a umožňujú pilotom presne sledovať ich trasu a udržiavať požadovaný kurz. Tieto informácie sú dôležité pre bezpečný a presný let v rôznych leteckých situáciách.

Radial má skratku RDL. RDL (Radial) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov v súlade s medzinárodnými štandardmi určenými organizáciou ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Radial má skratku RDL. RDL (Radial) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥