Shower

Letecký Odborný Výraz: Prehánka (Shower)

Prehánka (Shower) v leteckom kontexte označuje krátkodobý zrážkový jav, ktorý môže byť sprevádzaný dažďom (RA), snehom (SN), krupobitím (GR), ľadovými guľkami (PL), malým krupobitím alebo snehovými guľkami alebo ich kombináciami (GS). Tento termín je dôležitý pre pilotov a leteckých dispečerov, pretože indikuje nečakané zmeny v počasí, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť letu.

Prehánky sú krátkodobé a intenzívne zrážky, ktoré môžu byť lokálne a ovplyvniť iba malú časť územia. Sú náhle a nepredvídateľné a môžu vzniknúť v dôsledku rýchlych zmien atmosférických podmienok. Piloti musia byť oboznámení s týmito prehánkami, pretože môžu spôsobiť náhle zhoršenie viditeľnosti a iných letových podmienok, čo vyžaduje opatrný prístup a možno aj zmenu trasy letu.

V letectve sa termín Prehánka skracuje na SH, nasledované indikátormi typu zrážok, aké sa vyskytujú (RA pre dážď, SN pre sneh, PL pre ľadové guľky, GR pre krupobitie, GS pre malé krupobitie alebo snehové guľky alebo ich kombinácie). Napríklad SHRA označuje prehánku dážďa, zatiaľ čo SHSN označuje prehánku snehu. Tieto kódy a skratky sú štandardizované podľa smerníc Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), ktoré zabezpečujú jednotný a jasný spôsob komunikácie v leteckom prostredí.

Shower (followed by RA = rain, SN = snow, PL = ice pellets, GR = hail, GS = small hail and/or snow pellets or combinations thereof, e. g. SHRASN = showers of rain and snow) má skratku SH…. SH… (Shower (followed by RA = rain, SN = snow, PL = ice pellets, GR = hail, GS = small hail and/or snow pellets or combinations thereof, e. g. SHRASN = showers of rain and snow)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Komentáre k článku Shower (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥