Unable

Letecký Odborný Výraz: Neschopný (Unable)

V leteckom prostredí môže dôjsť k rôznym situáciám alebo podmienkam, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť lietadla, posádky alebo leteckej služby vykonať určitú akciu alebo splniť určitú požiadavku. V takýchto prípadoch je vhodné využiť letecký termín neschopný (unable), ktorý sa používa na označenie toho, že lietadlo alebo jeho posádka nie sú schopní vykonať určitú činnosť, ktorá im bola pridelená alebo ktorú od nich požaduje letecká kontrola alebo iná príslušná autorita.

Tento termín je kľúčový v situáciách, kde bezpečnosť letu môže byť ohrozená, ak by sa pokúsili vykonať požadovanú akciu. Príklady môžu zahŕňať odmietnutie určitého letového manévru kvôli poveternostným podmienkam, technickým problémom alebo iným faktorom, ktoré môžu viesť k nebezpečnej situácii.

Lietadlá a posádky sú školené na to, aby dokázali identifikovať situácie, kedy sú neschopné vykonať určité úlohy bezpečne a efektívne. Použitie termínu neschopný v komunikácii s leteckou kontrolou a ďalšími leteckými zúčastnenými stranami pomáha zabezpečiť bezpečnosť celého leteckého systému.

V leteckom prostredí je termín neschopný štandardizovaný a skracuje sa na UNA. Tieto štandardizované skratky a kódy zabezpečujú jasné a jednoznačné dorozumenie medzi všetkými účastníkmi leteckej prevádzky, čo je kľúčové pre bezpečný priebeh letu a prevenciu možných incidentov alebo nehôd.

Unable má skratku UNA. UNA (Unable) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥