Ice on runway

Ľad na dráhe – Ice on Runway

Ľad na dráhe je závažným bezpečnostným hrozbou pre letecké operácie. Tento termín označuje prítomnosť ľadu na povrchu lietadlovej dráhy na letisku. Ľad na dráhe môže výrazne znížiť adhéziu kolesa lietadla s povrchom dráhy, čo znamená, že lietadlo sa môže ťažko zastaviť počas pristátia alebo štartu. Táto situácia predstavuje vážne nebezpečenstvo, pretože môže viesť k nedostatočnému brzdeniu alebo kontrole počas štartu, čo má potenciál spôsobiť vážne nehody.

Prítomnosť ľadu na dráhe je významným faktorom, ktorý ovplyvňuje rozhodnutia pilotov týkajúce sa bezpečnosti pristátia a štartu. Piloti a letecké posádky musia byť informovaní o aktuálnych podmienkach povrchu dráhy vrátane prítomnosti ľadu. Ak je zistený ľad na dráhe, letecké operácie môžu byť odložené alebo prerušené až do doby, kedy bude dráha bezpečne ošetrená a pripravená na bezpečné použitie.

Ľad na dráhe je označovaný skratkou IR. Táto skratka je súčasťou systému kódovania a dekódovania informácií v leteckom priemysle, ktorý zabezpečuje jednotný a štandardizovaný spôsob komunikácie a dokumentácie, ako stanovuje Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) vo svojom Dokumente 8400 o skratkách a kódoch.

Ice on runway má skratku IR. IR (Ice on runway) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *