Glide path

Klesací dráha – Glide Path

Klesací dráha je kľúčovým pojmom v leteckej terminológii, označujúcim ideálnu trajektóriu, po ktorej by malo lietadlo klesať pri pristávaní na letisku. Je to kritický aspekt bezpečného pristátia, ktorý umožňuje pilotom presne určiť optimálnu trajektóriu a výšku klesania, aby sa lietadlo mohlo bezpečne a plynulo pristáť na pristávacej dráhe.

Klesací dráha je zvyčajne definovaná konkrétnym uhlom sklonu od pozemnej roviny. Lietadlá, ktoré pristávajú, musia udržiavať správny uhol sklonu na klesací dráhe, aby sa predišlo príliš rýchlemu alebo príliš pomalomu pristátie. Príliš strmá klesací dráha môže viesť k tvrdému pristátie, zatiaľ čo príliš plytká dráha môže predstavovať riziko prekročenia konca dráhy alebo dokonca nehodu.

Klesací dráha je neoddeliteľnou súčasťou prístrojového pristávania (ILS – Instrument Landing System) a umožňuje pilotom navigovať pri slepom pristávaní v zlých poveternostných podmienkach alebo nízkej viditeľnosti. Pomocou signálov ILS sa piloti riadia klesacou dráhou a výškou klesania, čím dosahujú presné a bezpečné pristátie na letisku.

Skratka pre klesaciu dráhu je GP. Táto skratka je súčasťou systému kódovania a dekódovania informácií v leteckom priemysle, ktorý zabezpečuje jednotný a štandardizovaný spôsob komunikácie a dokumentácie, ako stanovuje Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) vo svojom Dokumente 8400 o skratkách a kódoch.

Glide path má skratku GP. GP (Glide path) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥